Tulevaisuuden kunta ymmärtää mediaseurannan arvon

Usein ajatellaan, että mediaseurantaa hyödyntävät ainoastaan isot kansainväliset organisaatiot tai ylipäätänsä yritykset. Toinen yleinen harhaluulo on se, että mediaseurantaa käyttävät vain viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset. Mistä mediaseurannassa on kyse ja onko se tarpeellista pienelle kunnalle, kuten Tammelalle?

Mediaseurannalla tarkoitetaan journalistisen sekä sosiaalisen median sisältöjen seuraamista ja oman toiminnan kannalta tärkeiden sisältökokonaisuuksien poimimista seuratusta aineistosta. Olennaisen tiedon löytämisestä ja jäsentämisestä on tullut tärkeää informaatiotulvan aikakautena. Juuri tähän mediaseurannasta on apua. Pitkäjänteinen, laaja-alainen ja reaaliaikainen mediaseuranta kerää, niputtaa ja analysoi tietoa tehokkaasti kunnalle merkityksellisistä sisältökokonaisuuksista.

Asiakkaan tunteminen on peruslähtökohta markkinoinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Kun me tiedämme, mitä asiakkaamme eli kuntalaiset, mökkiläiset, vierailijat ja matkailijat ajattelevat ja toivovat, me pystymme paremmin vastaamaan heidän odotuksiinsa. On siis enemmän kuin tärkeää tietää, mitä meistä puhutaan.

 

Maineenhallinta on viimekädessä johdon vastuulla ja uusien kuntalaisten sekä yritysten saamiseksi kunnan imagolla on merkitystä.

 

Mediaseurannasta on siis selkeää hyötyä kunnalle, myös päätöksenteossa. Maineenhallinta on viimekädessä johdon vastuulla ja uusien kuntalaisten sekä yritysten saamiseksi kunnan imagolla on merkitystä. Mediaseurannan raporttien ja niiden sisältämän analytiikan avulla päätöksentekijät saavat reaaliaikaisen tilannekuvan kuntalaisten, yrittäjien ja kesäasukkaiden mielipiteistä kuntaa kohtaan. Näin toimintaa voidaan ohjata odotuksien mukaisiin parannustoimiin. Näin ollen mediaseuranta ei ole muista toiminnosta irrallaan oleva viestinnän työkalu vaan osa kunnan strategista toimintaa.

Riippumatta viestien ja palautteen  sisällöstä ja sävystä, on kaikki niistä saatava informaatio lahja kunnalle. Palautteen edessä on hyvä olla nöyrä ja tunnistaa se polttoaineeksi kunnan palveluiden kehittämiseen. Oman toiminnan vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen kirkastaa kehittämisen fokusta. Näin pystymme vahvistamaan kuntalaistyytyväisyyttä ja rakentaman positiivista imagoa. 

Oma lukunsa ovat viesteistä nousevat hiljaiset signaalit, jotka tuovat osviittaa nousussa olevista trendeistä ja teemoista. Tammela ei ole turhaan profiloinut itseään kahden kansallispuiston kodiksi. Luontomatkailu, retkeily ja liikkuminen luonnossa ovat olleet vahvasti nousussa viimeisen viiden vuoden aikana. Kun meillä kerran on jotain kiinnostavaa ja suurta yleisöä houkuttelevaa, siitä täytyy ottaa kaikki irti.