Opiskelijoissa on tulevaisuus – ei klisee vaan fakta

Osaavan työvoiman saatavuus on haaste, myös tammelalaisille yrittäjille. Asia nousee lähes jokaisessa yritystapaamisessa, jonka tänä syksynä olen tehnyt. Samanaikaisesti Tammela niin kuin koko Forssan kaupunkiseutukunta kipuilee laskevan väestönkehitykseen kanssa. Yhtälö ei lupaa hyvää lopputulosta. 

Jokainen ymmärtää, että alueemme kasvunälkäiset yritykset eivät voi toteuttaa unelmaansa ilman osaavaa työvoimaa.  Alueen kannalta työpaikka- ja työllisyyskehitys on pitkälti omissa käsissämme. Tähän haasteeseen on etsittävä ratkaisu yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kunnan kanssa. Mielestäni meillä on jo ratkaisu nenän edessä. Kysymys on siitä, että mitä meidän tulee tehdä yhdessä, että paikkakunnalla opiskelevat juurtuvat ja sitoutuvat opiskeluaikana Tammelaan tai ylipäätänsä Forssan kaupunkiseutukuntaan. Olemmeko oikeasti ymmärtäneet opiskelijoiden merkityksen seutukunnallemme?

Opiskelijat tuovat opiskelijapaikkakunnalle merkittävän osaamispotentiaalin, johon ei mielestäni ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Tulevaisuuden kannalta on keskeistä, työllistyykö opiskelija paikkakunnalle vai lähteekö hän pois opintojen päätyttyä – tuore osaaminen mukanaan.

 Uskon että kunta voi vaikuttaa päätökseen monella tavalla.  Tehokkainta olisi tukea opiskelijan elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Myös asumisen laadulla ja asuinpaikan sijainnilla on väliä. Jos kuuntelemme opiskelijoita ja kehitämme opiskelijoiden asumisviihtyvyyttä yhdessä heidän kanssaan, he todennäköisemmin myös jäävät ja sitoutuvat.  

 

”Mikäli opiskelijoiden halutaan sitoutuvan paikkakuntaan, myös kunnan tulee sitoutua opiskelijoihin ja ottaa heidät mukaan kunnan kehittämiseen.”

 

Myös paikallisten yritysten on ymmärrettävä, että vain tarjoamalla opiskelijoille kesätyötä ja harjoittelupaikkoja, saadaan opiskelijat pidettyä seudulla. Mitä aikaisemmin opiskelija pääsee mukaan osaksi työelämää, sitä merkityksellisemmältä opiskelu ja myöhemmin työ tuntuvat. Opiskelijat haluavat kuulua koko yhteisöön, ei vain opiskelijayhteisöön.

Aion kokeilla mitä kaikkea voimme tehdä yhdessä opiskelijoiden kanssa paremman Tammelan puolesta. Opiskelijat ovat iso voimavara  – sekä kunnan kehittämisessä että sen tulevaisuuden kannalta. Tehdään opiskelijoista heti tammelalaisia ja forssanseutulaisia. Siinä tulee ratkaistuksi kaksi ongelmaa samalla kertaa – työvoimapula ja negatiivinen asukaskehitys.