Kuuntele ja kehitä – yhdessä

Kesäkuun alussa käynnistyi uusi valtuustokausi ja moni kunta on uuden edessä. Toimintaympäristö muuttuu Sote- ja maakuntauudistuksen myötä ja kunnan on löydettävä oma paikka ja rooli alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Edellisten vuosikymmenien menestys ja kasvu on saattanut tyrehtyä ja tilalle on tullut kurjistumisen ja näköalattomuuden kierre. Miten kierre katkaistaan? Miten rakennetaan vahva usko tulevaisuuteen?

Moni kunta tarjoaa ratkaisuksi uuden strategian laadintaa tai olemassa olevan strategian kevyttä päivittämistä. Tämä ei yksinään riitä, koska julistuksen uusiminen ei generoi kasvua eikä sytytä ihmisiä ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitaan uusia toimia ja toimintamalleja menestyksen rakentamisessa. Kunnan on itse tunnistettava menestyksen keinot ja ajurit. On päätettävä tomerasti suunta ja ponnisteltava pitkäjänteisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Jatkuva oman toiminnan tinkimätön ja nöyrä arviointi ja väkevä kehittämisen kulttuuri on juurrutettava kunnan DNA:han, unohtamatta riittäviä resursseja. Toimien kohteena olevien on ajan myötä tiedostettava ja tunnustettava kunnan tarjoamat hyödyt juuri itselle kuntalaisena tai yritystoimijana.

 

          ” Jatkuva oman toiminnan tinkimätön ja nöyrä arviointi sekä väkevä kehittämisen kulttuuri on juurrutettava kunnan DNA:han. ”

 

Yksin ei kannata edetä vaan mukaan kannattaa kutsua mahdollisimman moni. On rakennettava vuorovaikutuksellinen toimintaympäristö ja altistettava kunta erilaisille vaikutteille. Kuunneltava ja osattava kysyä oikeat kysymykset, kuten ”miten kunta voisi paremmin palvella juuri Sinua”?

Käymällä aktiivista vuoropuhelua osallistetaan kuntalaiset, yrittäjät, kesäasukkaat, yhdistykset ja seurat sekä erilaiset verkostot kunnan kehittämiseen. Kuulluksi tuleminen tutkitusti vahvistaa sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen ja poistaa epäluulon kunnan tekemisiä kohtaan. Ajan myötä kunnan päättäjille, henkilökunnalle, kuntalaisille ja muille ryhmille kirkastuu muutoksen välttämättömyys ja kehittämisen painopisteet. Samalla kehittäjien rintama on saanut omien lisäksi uusia ja sitoutuneita, ulkopuolisia toimijoita. Kunnan osaamispääoma on vahvistunut ja siitä on tullut verkostojen kautta kokoansa suurempi toimija.

Menestyminen ja himoittu edelläkävijyys ei kuitenkaan lankea kunnalle vain kuuntelemalla ja yhdessä kehittämällä. Tekemisestä tulee välittyä aito halu löytää uusia mahdollisuuksia ja kyky arvioida niiden soveltuvuutta kunnan toimintaympäristöön. Mikä toimii jossain toisessa kunnassa ei automattisesti siirtämällä toimi toisessa. Kehittäminen tulee sovittaa omaan toimintaympäristöön.

Edelläkävijyys edellyttää myönteistä asennetta ja kykyä sietää epävarmuutta. Ratkaisevat siirrot paljastavaa kristallipalloa tai varmaa reseptiä paremmasta tulevaisuudesta ei ole kenelläkään. Epävarmuuden tunnetta voi hallita toteuttamalla pienimuotoisia kokeiluja ja niistä saatujen kokemusten ja havaintojen avulla jatkojalostaa kunnan toimia paremmin toimiviksi. Kokeilut mahdollistavat myös epäonnistumiset pienessä mittakaavassa, jolloin vahingot jäävät oppien ja kokemuksien varjoon, vahvistaen erehdyksiä sallivaa ilmapiiriä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *